Reputació online Campanya de reputació en xarxes socials, fòrums, blogs

Reputació online

Internet ens ofereix l’oportunitat de conèixer exactament on, què i qui està parlant de la nostra empresa o marca. Aquesta oportunitat s’ha d’aprofitar per fer-nos una idea de l’estat de la nostra reputació online.
Amb les xarxes socials (fòrums, blogs, wikis, facebook, linkedin, twitter, etc.) qualsevol pot parlar de la nostra empresa a la web. La majoria d’aquestes opinions són indexades i posicionades pels principals cercadors (Google, Yahoo, etc.).

Una campanya de reputació online ofereix l’oportunitat de monitoritzar què s’està parlant de la nostra empresa i poder incidir en aquelles opinions negatives que desmilloren la reputació.

La creació de la reputació abasta totes les estratègies i accions per augmentar la visibilitat a Internet de continguts que parlin bé de la nostra empresa, marca i serveis. Consisteix, en resum, en parlar bé de nosaltres mateixos.

Mantenir i millorar una bona reputació passa per diferents fases:

  1. Fase de Monitorització. La fase de monitorització és el primer pas per gestionar la reputació online. Es tracta d'indagar en la xarxa amb l'objectiu de localitzar, analitzar i registrar la quantitat i naturalesa de comentaris sobre l'empresa, tant positius com negatius. Aquesta fase és un exercici d'autoavaluació, conèixer tot el contingut relacionat amb aquesta empresa, producte, persona.
  2. Fase d'Identificació. La segona fase consisteix en analitzar l’índole de la informació existent a la xarxa, prioritzant els missatges negatius com els més importants per a la seu “control” i seguiment. S’identifica i contrasta la veracitat o no dels missatges a la xarxa.
  3. Fase de Reposicionament. La tercera fase consisteix en treballar sobre els missatges negatius, de manera que o bé desapareguin de la xarxa o bé quedin relegats a posicions irrellevants en els cercadors. Es tracta d’un treball de comunicació.
Més informació

Reputació online

Solicita'ns més informació i pressupost sense compromís