Disseny web adaptatiu, Responsive Web Design

Disseny web adaptatiu

El disseny web adaptatiu (Responsive Web Design) és una tècnica de disseny i desenvolupament que fa referència a la capacitat que tenen els elements i el contingut de la web en situar-se i recompondre’s depenent de la mida i característiques del dispositiu on s’està mostrant el web.

Webs usables, webs que faciliten la navegació web

Usabilitat

Usabilitat és la facilitat que té un usuari per navegar per la web. Un sistema informàtic és usable quan pot utilitzar-se per a realitzar una determinada tasca de forma eficient. A Ofitec creem i dissenyem pàgines web usables.

Dissenyem webs accessibles, preparades per a discapacitats

Accessibilitat

Creació de pàgines web accessibles per a les empreses i organismes públics. No limitem l'accés als discapacitats. Es dissenya i programa la web semànticament, amb sentit i llegible per a tothom.