Disseny web adaptatiu Responsive Web Design

Disseny web adaptatiu

Quan es parla de disseny web adaptatiu (Responsive Web Design) es fa referència a la capacitat que tenen els elements i el contingut de la web en situar-se i recompondre’s depenent de la mida i característiques del dispositiu on s’està mostrant el web.

Amb l’increment d’ús dels dispositius mòbils, cada dia es navega més per Internet en diferents plataformes. Però hi ha pocs llocs web que s’adaptin i funcionin correctament en tots els entorns, adaptant-se a la utilització dels dits, pantalles reduïdes, en moviment, etc.

Un dels beneficis més importants per a apostar pel disseny adaptatiu, és la reducció de costos, ja que fins ara es dissenyava un portal per a web i un altre per a dispositius mòbils. Això, origina majors costos de creació i manteniment de la informació. També permet una ràpida actualització del sistema en un sol cop, sense tenir que actualitzar diferents plataformes.

El fet de no adaptar un lloc web suposa deixar de captar clients i deixar d’evolucionar.

Més informació

Disseny web adaptatiu

Solicita'ns més informació i pressupost sense compromís