Usabilitat Webs usables per facilitar la navegació

Usabilitat

Perquè les coses són difícils d'usar?

“El problema radica en el desenvolupament del producte, en l'ènfasi de la tecnología en lloc de l'usuari, la persona per a la qual està fet el dispositiu.”
(Donald Norman, The invisible computer)

Un dels millors exemples el trobem en la imatge de la dreta; una tetera realment absurda, però vistosa.

Bàsicament, aquest és el principi de la usabilitat, s'han de realitzar webs que siguin fàcils d'utilitzar per a l'usuari.


 • Què és la usabilitat?

  Usabilitat és la facilitat que té un usuari per navegar per la nostra web.

  Un sistema informàtic és usable quan pot utilitzar-se per a realitzar una determinada tasca de forma eficient.
  Si ens centrem en les aplicacions per a Internet, es podria dir que una web és usable quan:

  • Aporta informació rellevant i freqüentment actualitzada.
  • Resulta fàcil d'aprendre i recordar.
  • Permet realitzar les tasques per a les que fou dissenyat de forma ràpida i senzilla.
  • Genera pocs errors.
  • Proporciona una experiència subjectivament agradable.

 • Per què hauria de preocupar-nos la usabilitat de la web?

  • A Internet, els competidors es troben només a un clic de distància.
  • Els usuaris valoren en gran mesura el seu temps, i agraeixen poder aconseguir els seus objectius de forma fàcil i ràpida.
  • Una interfície intuïtiva i ràpida disminueix el temps d'aprenentatge, redueix els costos de formació, disminueix l'estrès i augmenta la productivitat dels seus usuaris.
  • En definitiva: una web usable equival a usuaris satisfets.
  • Els usuaris d’internet més inexperts poden moure’s per la web fàcilment.

 • Quins són els beneficis de la usabilitat?

  Usabilitat = Increment d'Ingressos + Reducció de Costos = Grans Beneficis per a l'Empresa
  Alguns llibres, com "Cost-Justifying Usability" de Randolph G. Bias, i informes de vàries consultores internacionals proven de quantificar econòmicament els beneficis que aporta un projecte d'usabilitat.
  N'hi ha de molt tangibles, com l'increment de les vendes, la fidelitat dels clients i la reducció dels costos de suport a usuaris, però no és fàcil determinar l'estalvi en redissenys i desenvolupaments futurs, o l'increment de la productivitat dels empleats si parlem d'Intranets.


 • Com s'aconsegueix que una web sigui usable?

  Segons nombrosos estudis, els següents requeriments són indispensables per a que una plana web sigui usable:

  • Velocitat elevada de descàrrega de les planes.
  • Continguts accessibles tant per navegació com per recerca.
  • Codificació estàndard per a garantir la compatibilitat amb el navegador de l'usuari.
  • Disseny adient dels enllaços o links.
  • No usar marcs (frames) ni altres elements que trenquin la unitat bàsica d'informació i navegació (la plana).
  • Planes fàcilment llegibles i escanejables.
  • Ús d'interfícies estàndard.
  • Ha de resultar senzill per a l'usuari identificar la seva posició a la web.
  • Respecte del control de l'experiència de navegació de l'usuari.
Més informació

Usabilitat

Solicita'ns més informació i pressupost sense compromís